Египетски археолози откриха в Александрия запечатан саркофаг на 2000 години. Очакванията бяха в него да е погребан владетел. Според първоначалните изследвания обаче, останките вероятно са на богат човек.

Още едно археологическо откритие предизвиса радостни реакции сред историците. По поречието на река Нил археолози попаднаха на грънчарска работилница на над 4000 години. Откритието дава ценна информация за ежедневието на древните египтяни и за развитието на изкуството.