България и Румъния са на прав път и не са по-зле от останалите в ЕС в областта на правосъдието и това може да се използва като пример в следващата оценка по механизма за сътрудничество. Така еврокомисарят Вера Юрова обобщи днес данни за двете страни в представената от Еврокомисията оценка за качеството на правосъдните системи в общността. Според данните от доклада на Комисията, България харчи все повече средства за правосъдие и този дял е най-висок в целия ЕС като процент от БВП. Ето и коментара на Вера Юрова.

Вера Юрова, еврокомисар по правосъдие: В България очакваме да видим повече реформи и по-добър отговор от страна на правосъдието срещу организираната престъпност и прането на пари, по-ефикасни действия срещу корупцията. Броят на съдиите в България е висок и не съответства на продължителността на делата. Обичайно това се дължи на недостатъчен капацитет или на недобра организация на съдилищата.