Европейската комисия заяви, че преходният период на Брекзит, по време на който правилата на ЕС ще продължат да се прилагат към Великобритания при напускането й, трябва да продължи от момента, в който тя напусне блока през март 2019 г. до края на 2020 г.

"Преходните разпоредби следва да се прилагат от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне и не трябва да продължават след 31 декември 2020 г.", коментира Комисията в новите насоки за водене на преговори.

Започна новият етап от преговорите за Брекзит

Започна новият етап от преговорите за Брекзит

Главният преговарящ за Брекзит Мишел Барние ще представи в Брюксел европейските условия за преходния период преди Великобритания да напусне съюза. В с...