Европейската комисия дава България на съд, защото не е изпълнила разпоредбите за електронните паспорти и електронните разрешения за пребиваване в чужбина.

Според Брюксел, страната ни не е осигурила звено за контакт, което позволява обмен на информация за пръстовите отпечатъци, които се съхраняват в електронните паспорти и в разрешенията за пребиваване на граждани от трети страни. Чрез обменът на тази информация се предотвратява злоупотреба с биометричните характеристики.

Освен това, така лишаваме другите държави от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти.

И още две решения на Еврокомисията - първото е свързано с искане към България да въведе европейските разпоредби за финансовото отчитане, които намаляват административната тежест за малките предприятия и подобряват качеството на финансовите доклади. Отправено е искане и за прилагане на европейската директива за безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.