Европейската комисия потвърди, че е предала на ОЛАФ сигнали за възможни злоупотреби със средства на ЕС от страна на Гърция. Комисията уточни, че е проверила два пъти на място изпълнението на европейските програми за предоставяне на храна на мигранти в Гърция. Установено е, че програмата се изпълнява и храната се доставя по предназначение. ЕК е решила да остави на ОЛАФ по-нататъшната проверка на получените сигнали за злоупотреби. Комисията уточни, че нейните служители досега не са открили нередности, затова продължава осигуряването на средства за програмата.

© БТА
ЕС започва разследване за злоупотреба със средствата за бежанци в Гърция

ЕС започва разследване за злоупотреба със средствата за бежанци в Гърция

Разследване за евентуална злоупотреба със средства на ЕС за изхранването на бежанците в Гърция започва Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ),...