Европейската комисия отблокира замразените пари по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Става въпрос за 170 млн. лева. Средствата бяха спрени след като одит показа редица нарушения при изпълнението на програмата. Спешно бяха набелязани мерки за преодоляването им, а управлението на програмата беше изведено извън министерството, като се създаде специална Изпълнителна агенция.

Кирил Гератлиев, изп. директор на Изпълнителна агенция ОП "Наука и образование за интелигентен растеж": Проектите не изпитаха недостиг на средства, това беше покрито от държавния бюджет, но във връзка с вече изплатените над 170 млн. следва да има възстановяване на тези пари от страна на Европейската комисия.Това са 8 проекта - кариерно ориентиране, студентски стипендии, ученическите практики, проектът " Твоят час", който беше на най-голямата стойност.