Европейската комисия съобщи, че ще изпрати официално уведомително писмо на Германия; мотивирани становища до Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия; и допълнителни мотивирани становища до България, Кипър, Полша и Словакия за това, че не са въвели напълно в националното си законодателство правилата за борбата с изпирането на пари.

Макар тези държави да са заявили, че въвеждането на правилата е завършило, ЕК е стигнала до заключение, че някои разпоредби липсват.

Навременното и правилно прилагане на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, се отбелязва в съобщението.

Всички държави от ЕС трябваше да въведат правилата до 26 юни 2017 г. България, Белгия, Кипър, Финландия, Франция, Германия, Литва, Полша, Португалия и Словакия разполагат с два месеца, за да предприемат съответните действия. В противен случай ЕК може да предприеме следващи стъпки, се посочва в съобщението.

Засилват контрола върху "Дойче банк" за пране на пари

Засилват контрола върху "Дойче банк" за пране на пари

Германската Федерална служба за надзор на финансовите услуги призова Deutsche Bank в понеделник да засили борбата си срещу прането на пари и за пръв п...