Европейската комисия отваря безплатна гореща телефонна линия (Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11), на която всички европейски граждани на своя език да задават въпроси, свързани с напускането на Великобритания без сделка. От Еврокомисията припомниха днес, че до оттеглянето да Обединеното кралство остават 8 седмици и призоваха всички заинтересовани страни да се готвят за Брекзит без сделка.

От Еврокомисията припомниха днес, че до оттеглянето да Обединеното кралство остават 8 седмици и призоваха всички заинтересовани страни да се готвят за Брекзит без сделка.

Еврокомисията вече гледа на Брекзит като на природно бедствие, защото днес на заседанието на еврокомисарите решиха да отделят специални средства от два европейски фонда, които по принцип са предназначени за подпомагане на държави при природни бедствия. Около 800 хил. евро ще бъдат заделени, за да бъде помогнато на държавите, които най-тежко ще пострадат от напускането на Великобритания без сделка. Може би България няма да е сред тях, но нищо не се знае. Тепърва ще се уточнява кой ще получи помощта. Вероятно най-пострадали ще бъдат, разбира се, държавите, които граничат с Великобритания.

Иначе днес Европейската комисия публикува и поредният списък към фирмите с поредните препоръки, за да могат те да проверят в оставащите осем седмици дали са подготвени за Брекзит без сделка. Става въпрос за фирмите, които имат бизнес с Великобритания, и разбира се, за гражданите, за които ще се промени страшно много, не само в пътуванията, но във всички възможни пропускателни режими, които могат да задават своите въпроси и на линията, за която ти спомена.

Постигната е първата стъпка за блокиране на Брекзит без сделка

Постигната е първата стъпка за блокиране на Брекзит без сделка

Първата стъпка за блокиране на Брекзит без сделка беше постигната. Председателят на Камарата на общините Джон Бъркоу разреши така наречения "извънреде...