До края на годината Европейската комисия ще приеме нов регламент за въвеждане на общ за целия съюз пенсионен индивидуален продукт, който да помогне за увеличаване на пенсиите. Той ще е еднакъв за всички страни членки и ще позволи на хората да имат възможност не само да пестят повече за пенсия, но и да печелят от своите спестени пари. Новият регламент беше тема на международна дискусия в София.

Проучване на Европейската комисия е показало, че домакинствата на Стария континент са едни от най-големите спестители в света, но повечето от хората не мислят за времето, когато ще се пенсионират, а събират пари основно в банки. Целта на новия регламент е да създаде единен пазар за пенсионно лично спестяване.

Това ще се окаже положително най-вече за работниците в така наречената нестандартна трудова заетост - хората, които работят в чужбина, самонаетите лица и други. Те ще могат реално да ползват един и същи продукт в която и да е европейска страна.

След приемане на регламента всяка държава ще разполага с две години, за да въведе новите правила. Не само пенсионните фондове ще могат да предлагат такъв продукт, а и банките и инвестиционните посредници. Така реално потребителят сам ще може да избира как да спести и спечели.

Станислав Димитров, Висш институт по застраховане и финанси: Българинът не спестява достатъчно. Статистиката показва, че малко над 5% от работещите някъде около 150 -170 хиляди души редовно или правят вноски в доброволни фондове, или в застраховки живот, което е доста по-ниско от равнището в Европейския съюз.
Станислав Димитров, Висш институт по застраховане и финанси: Сегашните пенсии заместват около 45% от дохода на лицето преди пенсиониране, което е ниско. Проблемът е, това е лошата новина, но има още по-лоша, че все по-трудно държавата ще поддържа този процент, тъй като населението застарява, по малко работещи ще трябва да издържат повече пенсионери.
Валери Симеонов, вицепремиер: Доходите на пенсионерите в България са едни от най-сериозните проблеми, пред които е изправено нашето общество. В качеството си на отговарящ за икономическата и демографската политика в правителството на Република България смятам, че не е нормално пенсионерите в България да имат средна пенсия от 345 лева при среден осигурителен доход от 821 лева.

Европейският регламент предвижда общ европейски надзор над новият продукт, както и сериозни глоби за институциите, които възнамеряват да злоупотребят с парите на хората. Максималната глоба трябва ще бъде най-малко 5 млн. евро.

От всяка държава обаче ще зависи как смята на насърчи потребителите да инвестират пари в своите бъдещи доходи.