Българските ученици заемат последните места по четене, математика и науки в Европа според последния доклад на Европейската комисия. Броят на преждевременно напусналите училище намалява, но все пак остава висок. И като допълнение - половината учители у нас са над 50 години.

У нас реформи има - и то във всички степени на образованието - е заключението от доклада на Европейската комисия, но все пак резултатите ни отреждат последни места, и то по основни критерии.

Броят на преждевременно напускащите образованието на възраст от 18 до 24 години е намалял за пръв път от 2011 г. Въпреки това те са 12 на сто при 10 % средно за Евросъюза.

Когато влезем в клас - статистическата ситуация също не е добра. Цели 40 на сто от децата в България до 15 години имат проблеми с четенето при едва 20 % средно за съюза. Справянето им с математиката и науките е идентично.


Те не са част от негативната статистика. Четат бързо и гладко. Нищо, че са едва втори клас. Седмично имат по 7 часа български. Учителите са категорични - стигат им. Обяснението защо сме последни в Европа търсят другаде:

Венелина Николова - директор на 125 СУ "Боян Пенев", София: Най-големият проблем в българското образование - различният достъп до образование в различните региони. В тази статистика е посочен и какъв дял от БВП се отделя средно в ЕС за образование - в България този дял е изключително нисък.

Тук имат друг проблем - трудно намират млади учители. Тази година имали късмет - назначили двама под 25 години. Отчитат го като истинско постижение.


Докладът потвърждава и точно този до болка познат проблем: През 2016 г. почти половината от преподавателите са били над 50 години, а 30 на сто - над 55 години. На практика това значи, че през следващите 10 години половината учители ще излязат в пенсия.