Европейската комисия ще предостави допълнително 169 милиона евро за популяризиране на селскостопанските изделия от ЕС по света - с 27 милиона евро повече, в сравнение с миналата година, съобщи пресслужбата на ЕК.

Комисията обяви днес поканите за представяне на предложения за програми в тази насока. Програмите може да обхващат широк кръг въпроси.
Две трети от осигурените финансови средства са предвидени за популяризиране на хранителните стоки от ЕС в чужди държави, особено където износът на хранително-вкусовата промишленост от ЕС може да се увеличи, например Канада, Япония, Китай, Мексико и Колумбия.

При програмите в рамките на ЕС вниманието следва да е насочено към информиране на потребителите за различните схеми и етикети на ЕС за качество, например за географските означения или за биологичните изделия. Отрасловото финансиране ще бъде за програми, с които се насърчава устойчивото животновъдство, включително на овце и кози. Заделени са средства за кампании за насърчаване на здравословното хранене и яденето на плодове и зеленчуци.

Кой може да кандидатства?

Право да отговорят на днешната покана имат например организации на търговци и производители. Така наречените "обикновени" програми може да бъдат представяни от една или повече организации от една и съща държава от ЕС; "многонационалните" програми може да се представят от поне две национални организации от най-малко две държави от ЕС или от една или повече европейски организации. Обикновено кампаниите се осъществяват в рамките на три години.