В България, Кипър и Малта се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори, така наречените "златни паспорти", при не особено строги условия. Това се казва в доклад на Европейската комисия, представен днес в Брюксел. В други 20 държави, сред които България също фигурира, се прилагат и т. нар. "златни визи" - право на пребиваване в страна, отново срещу инвестиции. И двата вида схеми крият рискове от корупция, укриване на данъци и застрашават сигурността в Европа, смята Европейската комисия.

Еврокомисията за първи път представя обстоен доклад за схемите за гражданство и пребиваване срещу инвестици, които се прилагат в някоидържави от ЕС. Според Брюксел България, Малта и Кипър предоставят "златни паспорти" без да изискват притежателите им физически да пребивават в тези страни. Освен това проверките на личността и средствата на кандидатите не са надеждни. Не се използват ресурсите на Шенгенската информационна система. Брюксел препоръчва на трите държави засилен контрол, за да се гарантира, че схемите не са свързани с пране на пари и избягване на данъци. Комисар Вера Йоурова съобщи, че вече е информирана за намерението на България да промени законодателството си.

Вера Йоурова: Бяхме информирани от България, че страната ще премахне тази схема. В момента те работят по промяна, която ще доведе до премахването на предоставянето на гражданство срещу инвестиции и вероятно ще остане само схемата за пребиваване.
МС иска край на бързата процедура при получаване на гражданство за инвеститори

МС иска край на бързата процедура при получаване на гражданство за инвеститори

Край на бързата процедура за българско гражданство за определени инвеститори. Това ще поиска правителство с промени в закона. Днешното решение на мини...

Йоурова припомни, че Брюксел следи резултатите от борбата с корупцията и организирана престъпност в България.

Вера Йоурова: Ние очакваме правосъдните органи да проследяват отделните случаи и да излизат със справедливи решения, които са прозрачни, за могат хората да видят как вътрешно се справяте с корупцията.

Според Брюксел схемите за предоставяне на пребиваване или "златните визи", които се използват в 20 държави от ЕС също крият рискове за сигурността на целия съюз. Липсва прозрачност и данни за броя на гражданите, които са се възползвали от тях. Еврокомисията ще създаде група от експерти, която ще работи подобряване на прозрачността, управлението и сигурността на схемите за гражданство и пребиваване.

Правосъдното министерство предлага да отпаднат т.нар. „златни визи“

Правосъдното министерство предлага да отпаднат т.нар. „златни визи“

От ведомството заявиха, че предвиждат да бъде сложен край на т. нар. „златни визи“ - получаване на българско гражданство срещу инвестиции. Причината е...