30 милиарда евро или иначе казано - двойно увеличение на бюджета за програмата за студентски обмен ,,Еразъм плюс'' - такава е заявката на Европейската комисия. И докато парите за образование се увеличават, то у нас се наблюдава проблем - чуждестранните студенти, дошли на обмен в България, са значително по-малко от българските, които избират западноевропейски университети.

Пътуване и обучение - идеята, която се крие зад студентската мобилност.

Люизъл и Алексия живеят във френския град Компиен. Втори курс са в Технологичния университет. През последните 6 месеца адресът им е в България. Избрали страната ни между други 3 и така стигнали до Химико-технологичния университет в София. Възможността дошла от програмата Еразъм плюс.

Алексия - студентка от Франция по програмата Еразъм плюс: Основното в нашето обучение по Еразъм беше да упражним нашия английски език.
Люизъл - студентка от Франция по програмата Еразъм плюс: Ние избрахме България, за да се запознаем с културата ѝ.
Алексия: И всички хора тук бяха много много мили с нас. Другите студенти и преподавателите в университета се грижеха за нас.

Обучението на двете момичета у нас приключва с 5 успешно положени изпита.

Само за една учебна година повече от 1300 студенти от цяла Европа са избрали именно нашата страна за обучението си по програмата за обмен Еразъм плюс. Най-много те са от Полша, Испания и Франция.

Деница Сачева - заместник-министър на образованието и науката: Все още студентите от Западна Европа в България са много малко и това е една от нашите цели, които сме си поставили за бъдещия период, особено при тази много сериозна заявка на Eвропейската комисия за двойно увеличение на бюджета за Еразъм плюс в размер на почти 30 милиарда евро.

За да се заяви страната ни по-отчетливо на образователната карта на Европа - от просветното министерство ще подкрепят български висши училища да кандидатстват в края на годината за марката ,,еропейски университет".

Деница Сачева - заместник-министър на образованието и науката: Така че поне един или два български университета да станат част от тези мрежи на европейските университети. Вероятно това ще бъде и едно от нещата, които би могло да привлече повече западни студенти.

А нашите, българските студенти са предпочели да се обучават през изминалата академична година основно в Германия, Италия и Франция.