В този час в село Лозен се провежда реално полево обучение на екипи на Червения кръст от цял свят за работа при бедствия.

Вижте повече подробности в прякото включване в обедните ни новини на Цанка Николова