Пластмасови отпадъци откри районната екоинспекция в Русе при проверка, след сигнал на гражданин. Боклуците са в изкуствено създадени помещения ,които се използват за складове на завода за гъби в Красен.

Русе

Сигналът е подаден в регионалната екоинспекция от природолюбител. При извънредната проверка в една от пещерите,служителите са натъкват на камари с боклуци.

Гюлбер Ибрям, експерт в РИОСВ – Русе: На 5 февруари извършихме проверка на място, при която установихме, че подземни складове-пещери, които са собственост на гъбозавод „Красен” АД частично са замърсени с отпадъци. По-конкретно с отпадъци от пластмасови опаковки.

От екоинспекцията ще направят още една проверка и ако дружеството не почисти терена, ще бъде санкционирано.

Гюлбер Ибрям, експерт в РИОСВ – Русе: На дружеството е дадено предписание в двуседмичен срок да почисти замърсените с отпадъци терени.”

От гъбозавода коментираха за БНТ 2, че тези пещери от години се използват само за отпадъци и нямат нищо общо с производствените помещения, където се отглеждат гъбите.Повече подробности по темата обещаха през следващите дни.

Сигнал за замърсени пещери на гъбозавод в Русенско проверява екоинспекцията

Сигнал за замърсени пещери на гъбозавод в Русенско проверява екоинспекцията

Замърсени пещери в Русенско проверяват експерти от екоинспекцията. Отпадъците са в един от складовете на гъбозавода в Красен. Сигналът е подаден от пр...