Преди няколко дни ви разказахме как държавен служител, работил 100 часа извънредно, е увеличил месечната си заплата с близо 7 хиляди лева. Решихме да проверим може ли да стане това без да се нарушава Кодекса на труда. Потърсихме отговор и на въпроса какви са последиците от наднормените часове, изкарани в офиса, макар и в името на парите. Вижте репортажа.

Избрахме за нашия експеримент служител от държавната администрация със средна брутна заплата 1000 лв. Така за 8 часов работен ден, за 20 работни дни в месеца, той получава на час 6 лв. и 25 ст.

Допълнителното възнаграждение за извънредно положен труд се заплаща с увеличение от 75 %. Това означава, че за един час работа в събота или неделя, държавният служител получава 10 лева и 94 стотинки. Следователно, за да се получи сумата от около 7 хиляди, при заплата от 1000 лева трябва да се натрупат 630 часа извънреден труд, които отговарят на 3 стандартни работни месеца. Което си е направо невъзможно. А и незаконно.

Величка Микова, изпълнителен секретар, направление "Правна закрила на труда", КНСБ: "Кодексът на труда допуска да се работи и да се полага от работника и служителя извънреден труд до 150 часа в една календарна година, като също така Кодекса на труда е дал възможност да се работи до 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през един календарен месец."

Какви са последиците, ако тези разпоредби бъдат нарушени?

Величка Микова, изпълнителен секретар, направление "Правна закрила на труда", КНСБ: "Ако работникът и служителят надвиши тези часове, всъщност и единствено може да се търси отговорност от работодателя за неспазване на разпоредби на трудовото законодателство, като глоби санкции от страна на инспекцията по труда."

И така - глобите са за работодателя, но за прекалено работливият служител, решил екстремно да си повиши заплатата, също има последици. И то сериозни според психиатрите.

Д-р Цветеслава Гълъбова, психиатър: "Синдромът на професионалното прегаряне има три основни симптома. Единият е емоционалното изтощение, вторият е дехуманизацията и третият е намаляване на резултатите от работата. Развилите този синдром стават безразлични към човека насреща си, стават цинични, арогантни, след това разбира се съжаляват."

Може би това е едно от възможните обяснения защо често попадаме на намръщени чиновници. Просто са прекалили с извънредния труд.