След вчерашните " разочароващи " резултати на деветокласниците, родени през 2002- ра, в изследването ПИЗА- 2018, днес екипът ни направи експеримент. Даде примерна задача от теста на днешните деветокласници. Разликата между двата випуска е, че едните са учили по стария закон, другите учат по новия. Справиха ли се с четенето с разбиране учениците от село Долно Осеново, вижте във видеото.

9 клас на Обединено училище " Св. Паисий Хилендарски", с. Долно Осеново. Даваме на учениците примерна задача от PISA за четене с разбиране, предоставена ни от просветното министерство. В нея има два текста за млякото - единият показва ползата от него, другият говори, че то не е толкова полезно, колкото се смята. От учениците се иска да посочат един от четири верни отговора върху смисъла на текста.Трябва да дадат и един кратък писмен отговор.

Денислав Чаушев, 9 клас: Добре беше, като за 9 клас.

БНТ: Успя ли да разбереш всичко?

Денислав Чаушев, 9 клас: Да.
Калин Крънчов, 9 клас: Разбира се, всичко. Стига да четеш и да внимаваш.

БНТ: Защо твоите връстници имат по-ниски оценки в последните изследвания?

Калин Крънчов, 9 клас: Защото не внимават в часовете.
Виктория Тахчийска, 9 клас: Не е нито лесен, нито труден. Стига да го прочетем няколко пъти и да го разберем.

БНТ: Успяваш ли да вникнеш, когато имаш текст с разбиране?

Виктория Тахчийска, 9 клас: Да, но не от първи път прочитане, втори или макс трети.

Тези деветокласници са родени през 2004-та година. Още от 5 клас те учат по новия закон за училищното образование.

Екатерина Бамбова, учител по български език и литература: Справили са се децата и то много добре. В пети до десети клас, класовете, в които преподавам задължително във всеки един от тестовете, които те провеждат като редовни контролни работи го има това - четене на текст с разбиране и извличане на информация.

И така - в новите програми задачите по ПИЗА са заложени, остава да видим, дали ако не след три, то поне след шест или девет години резултатите ни ще излязат от дъното на таблицата.