Светофарите в близост до катедралата в столицата на Литва, Вилнюс, са снабдени със специални измервателни уреди. Te ще могат да разпознаят дали минувачите са щастливи, както и да измерят тяхната телесна температура и честотата им на дишане.

Уредите са част от научния проект "РОК", който е в експлоатация от миналата година. Неговата цел е да предостави на литовското правителство начини за увеличаване на общественото щастие.

Артурас Каклаускас - старши учен, участващ в проекта "РОК": 5-годиншните деца обикновено скачат докато ходят, понеже те винаги са щастливи. Иначе, относно възрастните, те обикновено са по-щастливи в петък и събота.

Специалните сензори имат способността да измерят не само щастието, но и още шест емоции.

Джустас Керкаукас - младши учен, участващ в проекта "РОК": Анализираме специфични части на лицето като брадичката, бузите, очите и устните. Използвайки тези данни, ние можем да установим дали минувача е щастлив или тъжен, разстроен или изненадан.

Институциите във Вилнюс се надяват научният проект да замени социологическите проучвания. Учените уверяват, че лицата не се съхраняват в база данни, а се използват еднократно за статистически таблици и графики.

Далиа Бардаускине - главен директор на проекта "РОК": По време на развлекателни събития, доброто настроение на хората се увеличава многократно с 20 до 30 на сто. Като организираме подобни събития, не го правим за красотата им, а за да могат хората да се чувстват по-добре.

Докладът на Обединените нации за 2018 година поставя Литва на 50-то място по щастие на глава от населението. Позицията е сравнително назад от тази на останалите скандинавски държави.