Цифровизацията променя бързо пазара и затова е необходима промяна на правилата за защита на потребителите, особено тези, които пазаруват онлайн. В европейския ден на потребителите експерти по темата дискутираха в София.

Българските потребители все по-често търсят правата си. Доказателството - над 20 000 жалби постъпват за година в Комисията за защита на потребителите.

Димитър Маргаритов - председател на Комисията за защита на потребителите: В онлайн търговията хората най-често ни търсят за това, че или търговците по някакъв начин възпрепятстват упражняване на основни техни права като правото на отказ от покупка в 14-дневен срок или правото на рекламация на дефектна стока.

Често липсва и достатъчно ясно обяснение за стоката, а в дребния шрифт потребителите невинаги разбират за чия сметка е доставката. За да има повече прозрачност при онлайн търговията, от Европейската комисия подготвят редица изменения.

Франсиско Фонсека Морийон, заместник генерален директор в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители" на Европейската комисия: Искаме тези магазини ясно да информират потребителя с кого сключва той договор.

И още: ако търговците у нас спестяват важна информация или заблуждават, ги грози глоба до 30 000 лева.

Франсиско Фонсека Морийон, заместник генерален директор в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители" на Европейската комисия: Във Франция, Полша и Холандия глобата при несправедливи търговски практики стига до 10% от годишния оборот на компанията. Искаме по-добра хармонизация и по-добра пропорционалност на санкциите във всички държави.

В рамките на Българското европредседателство се обсъжда и контролиращите търговците институции да получат повече права върху електронното съдържание:

Димитър Маргаритов - председател на Комисията за защита на потребителите: Възможността да бъде сваляно такова, когато то не отговаря на изискванията на закона, възможността за това потребителите да могат да използват всички услуги за електронно съдържание, за което плащат абонамент в собствената си страна, на територията на целия ЕС.

При отмяна на полети се предвижда и нова възможност за подаване на колективни искове от засегнатите пътници.