Много млади хора, които излизат от университетите, не си намират работа, защото не отговарят на очакванията на бизнеса и заминават за чужбина. Пред този проблем са изправени редица европейски страни, включително и България. Експерти обсъдеха възможните решения на проблема, в рамките на тазгодишното издание на форума „Университети-бизнес", който е част от Българското председателство на Съвета на ЕС.

Младежката безработица остава един от сериозните проблеми пред обединена Европа. Преди около 10 години причината беше икономическата криза. Днес - част от тези хора все още са безработни, подчерта директорът по образование и култура на Европейската комисия Йенс Кристенсен.

Йенс Ниманд Кристенсен, директор на главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура" към ЕК: В Европа има няколко милиона млади безработни. Проблемът е, че всяка година други младежи излизат на пазара на труда. Така че ние рискуваме някои от тях да останат безработни с години или да имат временна работа, да работят за нищо, за без пари.

Несъответствието между търсене и предлагане на пазара на труда създава допълнителни пречки.

Йенс Ниманд Кристенсен, директор на главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура" към ЕК: Бизнесът в много държави предлага хиляди свободни работни места, но не може да намери хора, които да ги заемат. Това е абсурд. Младите хора търсят работа, искат да се включат на пазара на труда, но нямат способностите, които бизнесът очаква. Ние днес обучаваме младите хора за професии, които не съществуват.

Затова младите хора трябва да придобиват способности и квалификация, които да съответстват на търсенето на трудовия пазар и след 3 или 5 години например.

Петър Николов - заместник-министър на образованието и науката: Държавите членки ще започнат работа по изготвянето на водещите принципи за европейските университетски мрежи, взаимното признаване на дипломите и оптимизирането на езиковото обучение, с цел насърчаване на качеството, мобилността и трансграничното сътрудничество.

И още от мерките за справяне с младежката безработица - университетите и бизнесът трябва да инвестират повече в развитието на цифрови умения у студентите.