Експерти от Фонд "Земеделие" проверяваха къщи за гости край Белоградчик. Туристическите обекти в селата Рабиша и Чифлик са изградени с пари по Програмата за развитие на селските райони и са сред 288-те в страната, за които петгодишният период на мониторинг не е приключил.

В село Рабиша експерти проверяваха комплекс за преспиване на туристи. По програмата за развитие на селските райони за тях са отпуснати 370 хиляди лева.

Димитрана Каменова, директор на Областната дирекция на Фонд "Земеделие" в Монтана: Нашите експерти от фонд „Земеделие" проверяват всички документи, с които се доказва дали наистина къщата работи като такава и дали наистина се изпълнява бизнес планът, с който те са кандидатствали и са били одобрени.

Проверката в туристическия обект не е първата, казаха домакините.

Добрин Димитров, администратор: Общо взето сме обект на постоянен контрол. Когато всичко е изрядно и е наред, няма от какво да се притесняваме.

В село Чифлик експерти от фонда проверяваха екоселище с глинени къщи и място, където туристите да приготвят храната си. Европейското финансиране е над 390 хиляди лева. На място завариха и посетители.

Димитрана Каменова, директор на Областната дирекция на Фонд "Земеделие" в Монтана: Можем да кажем спокойно, че към настоящия момент работи като туристически обект.

14 са обектите на териториите на областите Видин и Монтана, които подлежат на проверки.