Голям екип от експерти, геолози, инженери и представители на различни институции започна оглед на свлачището, затворило пътя Смолян-Мадан. Задачата е да бъде направена оценка на действащите свлачищни процеси и да се набележат мерки за укрепване. Специалистите трябва да предложат и евентуални възможности за отваряне на пътя. Експертното заключение трябва да е готово на 19-ти март.