Електронна система за контрол на скъпоструващите лекарства за химио- и имунотетерапия работи в Комплексния онкологичен център в Пловдив. С нея се следи постоянно процеса на изписаните медикаменти от лекаря до пациента, за да не се допускат злоупотреби.

Пловдив

Онкодиспансерът постепенно да въвежда електронната система от края на миналата година. Проследяването на лекарствата започва още в приемния кабинет, където на всеки пациент се подготвя индивидуалната лечебна терапия.

Д-р Елена Бангиева, лекар в Първо отделение по медицинска онкология: Назначаването на терапията започва въз основа първо на протокол, издаден от онкологична комисия, следствие на което се издава протокол за медикаментите. Тези медикаменти се определят напълно индивидуално спрямо всеки пациент, в зависимост от ръста, теглото, както и общото състояние на пациента и съпътстващите придружаващи заболявания.

Дозите се изпращат по електронен път към аптеката, а след това с етикет с името идват при пациента. Така лекарите нямат никакъв достъп до изписване на скъпоструващите медикаменти.

Д-р Парашкев Цветков, управител на Комплексен онкологичен център-Пловдив: Лекарството, което излиза от аптеката, то е разтворено за самия пациент, без да има възможност за замени и такива неща. Тук е целта да се избегне субективизма и да бъде всичко като една смазана машина, която да си върви.
Д-р Иван Тонев, началник на Трето вътрешно отделение: Опитваме се максимално добре да оптимизираме работата и начинът, по който се отпуска лечението.

За да се избегнат всякакви злоупотреби, болничната аптека е оборудвана с 11 камери. В онкодиспансера има и създадена комисия, която осъществява внезапен контрол на работата, свързана с изписване на лекарствените средства. Тя се отчита пред управителя на пловдивското лечебно заведение.

7 души са задържани при акция срещу търговия с лекарства за онкоболни

7 души са задържани при акция срещу търговия с лекарства за онкоболни

Онкоболни не са получавали лечение, а изписаните им лекарства са продавани на черния пазар, обявиха от прокуратурата. Седем души са задържани по подоз...