От месец ноември започва да работи новата електронна система за продажба на дървесина. Така търговците ще могат много по-бързо да купуват необходимите им количества. Електронната система ще улесни договарянето и купуването на дървесината от временен...

От месец ноември започва да работи новата електронна система за продажба на дървесина. Така търговците ще могат много по-бързо да купуват необходимите им количества.

Електронната система ще улесни договарянето и купуването на дървесината от временен склад. По този начин в търговете ще могат да участват физически и юридически лица от цялата страна.

"Ние стопанисваме територията на Североизточното държавно предприятие и там ще са добити количествата, предложени за продажба. Когато се изсече дървесината, тя се извозва до временен склад, складира се, приема се и след това се обявява за продажба", обясни инж. Стоян Саров, Североизточно държавно предприятие.

Идеята е новата онлайн платформа да спести време и средства на участниците в търговете, да повиши конкуренцията и да пресече възможността за корупция и договорки под масата.

"На този сайт те ще могат да наддават направо от своите компютри и лаптопи. По този начин прозрачността ще бъде много по-голяма и няма да има допуснати разминавания и някакви грешки", каза инж. Саров.

Всеки, който има желание да купи дървесина от временен склад, добита от горските стопанства под шапката на Североизточното държавно предприятие, трябва да си направи еднократна първоначална регистрация в електронния портал. Задължително условие е кандидатът да има валиден електронен подпис.