От следващата учебна година училищата ще могат да поддържат само електронни дневници, а не паралелно с хартиени, както досега според образователният закон.

Гоце Делчев

Дигиталните варианти се въвеждат постепенно във все повече училища в България. Електронният дневник събира оценките, отсъствията, забележките на учениците и ги изпраща на родителите. Те от своя страна също могат да комуникират и с училищното настоятелство.

Ангел Живков - директор на ПГ по МСС „Пейо Яворов“: „Всеки един клас от 12-те класа в нашето училище има електронна поща с парола чрез която класния ръководител изпраща информация на имейлите или на телефоните на родителите.“

Фирмите, които разработват продукта, са категорични, че дневниците са защитени срещу хакерски атаки. Потребителят, който си знае потребителското име, парола, оставил е телефонния си номер и след това въведе кода, който му е изпратен, едва тогава може да прави промени по данните. Ако е необходимо, бележките могат и да се разпечатат на хартия.

Татяна Малакова - учител: „Ами да, по-удобно ще бъде.“

Експерти на просветното министерство все още работят по официалното въвеждане на електронните дневници. Ето какво е мнението на някои учители от Гоце Делчев за новите дневници.

Любен Таушанов - учител: „Но дали родителите след това чрез техните средства телефони и компютри и други могат да получат информация за техните деца, малко се съмнявам."
Учителите от учебното заведение коментираха още, че според тях с въвеждането на електроните дневници очакват в началото да има хаос, както в системата така и в контактите.