Създаването на регистър на автосервизите и въвеждане на изисквания за минимален срок на гаранция на извършвания ремонт на автомобил, са част от промените в законодателството, които предвижда транспортното министерство. Собственици ще имат персонален достъп до този регистър и в него ще трябва да се поддържа информация за произхода на резервите части, които се предлагат. Гост в студиото по темата в "Денят започва" е Дамян Войновски, гл. секретар на ИА "Автомобилна администрация".

Дамян Войновски, гл. секретар на ИА "Автомобилна администрация": Проблемът със сервизите разискваме още от 2014 г. Той е в това, че в момента няма ясен регламент за автосервизите и по този начин не може да се защитят правата на гражданите, както и самите ремонти оказват пряко влияние върху безопасността на движението и екологичността на превозните средства. Има изискване да се издават документи, но те са само фактури и касова бележка. Официалните сервизи поддържат стандарти, но малките и не само те, не спазват никакви регламенти, те не са задължени. Обмисля се да се сложат минимални изисквания, да се направи регистър на специалистите, които работят в тези автосервизи, както и регистър на самите сервизи. Не искаме да ги затваряме, а да ги извадим на светло в една еднаква среда.

Войновски обясни, че регистрите ще бъдат два - за сервизи и лицата, които работят, както и какви дейности извършват, а отделно нов регистър за превозните средства, да се надгради сегашният за техническите прегледи. В него ще бъде вписвана информация какви ремонти са извършени. Той обясни, че се придържат към минимално изискване на гаранция от 6 месеца, но ще може да има и по-дълъг за по-високо качество. В момента се обсъждат глобите, които най-вероятно ще започват от 5 000 лева, както и забрана за извършване на дейност.

От различните автомобилни асоциации също искат тази регистрация да стане факт, за да излезе браншът от сивия сектор. Ето какво казват оттам:

Георги Илиев, собственик на автомобилен сервиз в София: Адмирираме предложение и сме "за" въвеждане на подобен тип регистър най-малко за създаване на лоялна конкуренция и да отговорим на по-високите изисквания на клиентите. В зависимост от типа дейност на автосервиза трябва да има минимум техническа компетентност, степен на оборудване. Всички, които извършва тази дейност, ще бъдат хора,които имат необходимо техническо и материално оборудване и необходимата компетентност.

Илиев обясни,че европейската гаранция е 2 години. Гаранцията при ремонт трябва да е минимум 6 месеца. Търговецът трябва да може да дава гаранция към автосервиза, но до този момент по думите му гаранцията не е ясно регламентирана.