Не се предвижда увеличаване на данъците и таксите, въпреки рекордния за Столична община бюджет от 1,7 млрд. лв., заяви в студиото на „Още от деня“ председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков. По думите му, в бюджета с акцент са проектите за транспорт и транспортна инфраструктура, екология и образование.

Предложението за бюджет за Столичната община е най-големият досега с размера си от 1,7 млрд. лв. Голямата сума се дължи на високата събираемост на данъците и на европейските средства, които възлизат на 300 млн. лв., изтъкна председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков.

Елен Греджиков, председател на СОС: Смятам, че това предложение е достатъчно балансирано и добро и най-вече устойчиво спрямо политиката на Столичната община последните години.

Един бюджет трябва да бъде балансиран не само от към приходи, но и от към политики, добави Герджиков.

По думите му, в бюджета с акцент са проектите за транспорт и транспортна инфраструктура, екология и образование.

38 млн. лева са предвидени за ремонт на кварталните улици в София

38 млн. лева са предвидени за ремонт на кварталните улици в София

181 машини са почиствали столицата тази нощ, а 160 души са получили подслон в центровете за настаняване. Основните пътни артерии са обработени против...

Дните със замърсяване на въздуха намаляват на годишна база в последните десет години, заяви Герджиков.

В бюджета за 2019 г. са заложени няколко мерки за борба с мръсния въздух в столицата, заяви Герджиков. Една от тях е ремонтът и изграждането на паркови пространства, което има пряко отражение върху качеството на живот в София. Друга е по-честото миене и на повече улици, като това ще се извършва машинно. Ще се кандидатства по ОП „Околна среда“ за подмяна на 1/3 от съществуващите отоплителни системи по домовете на хората в рамките на следващите три години. В рамките на 2019 г. Общината ще закупи и разположи 22 измервателни станции за качеството на въздуха.

Нека коментираме ремонта на „Граф Игнатиев“, когато завърши, призова Герджиков. По думите му, търговците в района ще бъдат облагодетелствани след края на ремонта.