Европейският парламент подкрепи днес решение от май догодина за цените на телефонните разговори в ЕС да бъде въведен таван от 19 цента на минута и 6 цента за текстовите съобщения (SMS).

Миналата година ЕС премахна таксите за роуминг.

Новото законодателство ограничава цената на обажданията и съобщенията от 15 май догодина.

Правилата ще въведат по-добра защита за потребителите на смартфони, включително с увеличаването на изискванията за сигурност и за криптиране. Въвежда се правото за запазване на телефонен номер за един месец след прекратяването на договор, за възстановяване на неизползван предплатен кредит при прекратяване на договор, както и за обезщетение в случай на забавяне или злоупотреба с прехвърлянето на този кредит.

Държавите трябва да улеснят въвеждането на съобщителна мрежа от пето поколение (5G) с предоставянето на подходящ радиочестотен спектър до 2020 година.