ЕС ще гарантира по-добра защита на хората, които подават сигнали за нередности в много сектори като обществените поръчки, финансовите услуги, изпирането на пари общественото здраве и защитата на потребителите.

Съветът на ЕС прие днес нова директива, която ще изисква от държавите членки да създадат сигурни канали за съобщаване на нередности - както в частни или обществени организации, така и в публичните органи.

Новите правила ще осигурят защита от отмъщение на лицата, които сигнализират за нередности. Държавите членки ще разполагат с две години да я включи в националното си право.