Десетки деца от цяла България могат отблизо да се запознаят със старите български занаяти в етнографския музей Етъра в Габрово. В продължение на няколко дни децата имат възможност да се учат да тъкат на стан, да работят с грънчарско колело и да рисуват фолклорни мотиви върху глинени съдове.

Велико Търново