Очаква се днес да бъдат публикувани резултатите от проверката на Европейската централна банка (ЕЦБ) върху стабилността на банковата система в страната. Вчера от БНБ съобщиха, че те съвпадат с данните, установени от надзора на националния трезор.

Според тях, резултатите показват устойчивост на банковата система и готовност за предприемане на мерки за укрепване на капиталовата позиция на кредитните институции.

За да влезе в чакалнята на еврозоната, страната ни трябваше да премине през проверка от страна на ЕЦБ.

Тя включва цялостна оценка, преглед на качеството на активите и стрес-тест на шестте най-големи банки в страната.

Резултатите от стрес теста на българските банки ще бъдат публикувани утре

Резултатите от стрес теста на българските банки ще бъдат публикувани утре

Резултатите от проверката на Европейската централна банка съвпадат с данните, които е установил надзорът на БНБ, съобщиха от българската институция. О...