За европейския парламент е прецедент блокирането на становищата на комисиите по социална политика и транспортната комисия, които настояваха за ново разглеждане на текстовете по регламента в режим на триалог между Европарламента, Европейския съвет и Европейската комисия.

Три доклада на евродепутати свързани с пакета за мобилност ще бъдат разгледани в Европейския парламент. Пакетът предвижда въвеждането на нови правила за превоз, командироване и увеличаване на времето и начина на почивка на международните шофьори. Очаква се предложените текстове да бъдат гласувани утре след като евродепутатите вече отказаха да се влезе в режим на триалог между Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент. Зад това стоеше и България. Страната ни е една от държавите, които настояват новият пакет за мобилност да не бъде приет, защото ще направи българските фирми неконкурентоспособни.

Въпреки възраженията на транспортната комисия, зад които застана България, евродепутатите са на път да завишат изискванията. Според докладчиците секторът ще бъде в състояние само да привлича работници, ако работните условия се подобрят.

"Секторът на автомобилния транспорт в ЕС осигурява 5 милиона преки работни места и допринася за почти 2% от БВП на Общността. При все това ЕС е изправен пред недостиг на професионални водачи. Поради това и като се има предвид, че един спад в транспортния сектор ще доведе до парализиране на икономика, ЕС трябва да приеме мерки за привличане на млади хора към сектора и за задържане на вече работещите в сектора специалисти", категорични са евродепутатите.

Според данните изнесени от докладчиците настоящите местни законодателства във всяка една държава членка не са достатъчно ясни и не се следи за правилното им изпълнение. Най-често срещаните нарушения са свързани с периодите на почивка (25%), почивките по време на работа (23%), воденето на регистри за времето на управление (17%) и времето за управление (16%).

Затова и депутатите настояват да бъдат създадени по-добри условия за работа на шофьорите.