Усилията на премиера и на министър Московски дадоха резултат, защото това беше плод на много дълги преговори и усилия. Така евродепутатът Андрей Новаков коментира развоя по пакета "Мобилност" в сутрешния блок на БНТ "Денят започва".


Андрей Новаков: С оглед на това, че отпаднаха повече от 3/4 от тези наистина неприемливи за българския бранш мерки, аз считам, че това беше значителен успех.

той обясни, че евродепутати са променили възгледите си по темата в последния момент по част от поправките. "Получихме подкрепа от колеги, които се колебаеха", "колегите от Германия и Франция останаха непреклонни до последно", подчерта той.

Андрей Новаков: Това беше много важна крачка, без която щяхме да индексираме провал. Оттук насетне остава пленарно да гласуваме само мандат за преговори, не и мнение по текстовете, които приехме.