Неформално заседание на министрите на образованието, младежта, културата и спорта по въпросите на културата се провежда в София.

В него се включва европейският комисар Тибор Наврачич. Работните сесии са две. Посветени са на взаимодействието за утвърждаване на чувството за принадлежност към Европа чрез културата. Втората работна сесия е за потенциалът на младите хора.

Тибор Наврачич, еврокомисар по образованието, културата, младежта и спорта: Културата е мощен инструмент за изграждане на културна идентичност и създаване на работни места. Затова културната политика не може да бъде във вакуум. Ето защо ние мислим за по-общата картина и подкрепянето на творческите индустрии. Културата трябва да приобщава и без дискриминация всички да имат достъп до нея. Това е начинът за създаване на принадлежност. Затова трябва да работим с образователния сектор.