В началото на кампанията за европейските избори, заедно със социологическата агенция "Галън Интернешънъл" направихме специално изследване за важните теми и очакванията на българите.