Възможности на професионалните гимназии да провеждат практики и обучения на учениците в чужбина обсъдиха в Благоевград експерти. От Центъра за развитие на човешките ресурси представиха пред директори на професионални гимназии Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение - ECVET /ЕКВЕТ/. Системата дава възможност на учениците да се обучават или да провеждат практики в други страни, а наученото да бъде признато на национално и европейско ниво.

Благоевград

Системата ECVET се използва в България вече осем години. В страната има редица професионални гимназии, в които успешно се прилага тази кредитна система за подобряване на практическите умения на учениците.

Мариета Георгиева, директор на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златарев”, Видин: „Ние използваме ECVET главно когато провеждаме производствените практики на учениците. Това са практиките главно през летните месеци, които са в учебния план и всъщност прилагаме ECVET като практики, проведени чрез мобилност по програма ЕРАЗЪМ.”

Учениците прекарват около три седмици в различни предприятия в Италия, Испания, Англия или в Германия.

Мариета Георгиева, директор на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златарев”, Видин: „Връщайки се в България, ние признаваме този период като период на практика и те получават своята оценка на базата на оценяването, което са провели в чужбина техните наставници и нашите партньори. Това е идеята да може да имаме трансфер и преход, признаване на това, което се случва на различни места.”
Иванка Михайлова, национален ECVET експерт: „Благодарение на инструмента имаме много повече квалифицирани хора, които много по-лесно се адаптират на пазара на труда.”

ECVET системата дава възможност и на учителите да придобиват нови умения и квалификации, както у нас, така и в чужбина.