Жителите на три столични квартала - Красна поляна, Овча купел и Западен парк излизат на протест срещу мръсния въздух. Протест организират тази вечер и в Русе. В същото време качеството на въздуха ще е тема на 21-ви Европейски форум по екоиновации, който ще се проведе в столицата. Събитието е организирано от Еврокомисията и българското екоминистерство в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. На форума ще бъдат обсъдени екологични иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. Сред участниците ще има представители на компании и институции, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели.

Ще бъде обърнато внимание на замърсяването на въздуха, произтичащо от използването на енергия, транспорта и селското стопанство. Акцент в дискусиите ще бъде поставен също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения.