Европейската комисия обяви днес плановете си за изграждането на структура от високопроизводителни изчислителни технологии, която да обхване всички желаещи страни-членки. Идеята е Европа да стане по-конкурентноспособна и независима, а европейските данни - защитени. Вижте повече в следващия репортаж.

Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големите обеми от данни. Изчислителната мощност в Европейския съюз не отговаря на потребностите на бизнеса и учените. Затова те често търсят помощ извън Европа, но така данните и търговските им тайни стават застрашени. Брюксел обяви днес създаването на съвместно предприятие, което ще придобие, изгради и внедри в държавите-членки инфраструктура от високопроизводителни изчислителни технологии. Засега 13 страни, сред които е и България, са изявили интерес да участват в проекта.

Мария Габриел - комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество: "Тези суперизчислителни технологии ще отворят пътя за нови научни и индустриални приложения като например разработването на нови лекарства, нови козметични продукти, създаването на нови самолети, медицинска диагностика и разбирането и моделирането на човешкия мозък. И още - с тях ще можем по-добре да предвидим промените в климата".

Новото предприятие ще подпомага и програми за научни изследвания и иновации. Мария Габриел се надява то да заработи ефективно още в началото на 2019 година.