Над 6 милиона евро отпуска Европейския съюз за възстановяване на опожарените гори в Кресненското дефиле. Средствата са по Програмата за развитие на селските райони и само общините Кресна, Симитли и Югозападното държавно предприятие ще могат да кандидатстват за финансиране.

Кресна

За по-малко от седмица огнената стихия в Кресненското дефиле унищожи над 15 хиляди декара горски масиви и причини щети за милиони. Експертите определиха случилото се в края на миналото лято като истинска екокатастрофа. За да възстановят част от горските територии засегнатите общини Симитли и Кресна, както и Югозападното държавно предприятие ще могат да кандидатстват за финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

Елена Михова, експерт в Областния информационен център в Благоевград: "Подмярката, която касае предотвратяване възникването на горски пожари и природни бедствия и катастрофични събития е 8.3, като целта на тази процедура е намаляване на риска от горски пожари, наводнения и други природни бедствия. Всеки проект по тази процедура може да бъде на стойност от 2500 до 1 500 000 евро."

Със средствата двете общини могат да изградят нови противопожарни просеки и горски пътища, да подобрят съществуващите или да построят нови наблюдателни пунктове, както и да закупят комуникационно оборудване. Могат да изградят и нови хеликоптерни площадки в района на Кресненското дефиле.

Елена Михова, експерт в Областния информационен център в Благоевград: "Другата процедура, която касае възстановяването на вече засегнати територии в Кресненското дефиле на територията на Кресна и Симитли, е подмярка 8.4. Тук средствата, които са отпуснати, са 1 600 000 евро."

Процедурите ще бъдат отворени през месец март, а общините вече подготвят документи, за да кандидатстват.