Тревожна статистика - България е сред страните в Европейския съюз с най-много хора, живеещи в риск от бедност или социално изключване. Данните са от проучване на "Евростат" и се отнасят за миналата година.

През 2017 г. повече от една трета от хората в България, Румъния и Гърция са изпитвали сериозни материални затруднения. У нас те са близо 40%, но добрата новина е, че техния дял намалява.

С най-нисък процент на бедност са жителите на Чехия, Финландия и Словакия. През миналата година близо 7% от хората в Европейския съюз са живеели в тежки материални лишения.

В България процентът на хората в тази категория през миналата година е бил 30 на сто.