Българите и румънците получават най-ниско заплащане в ЕС, въпреки усиленото увеличаване на заплати, съобщи Европейската статистическа агенция Евростат.

Разходите за работна ръка в България са пет пъти по-малко от средните за съюза. У нас на час дават по 5,4 евро, а средното за ЕС е 27,4 евро.

След България най-ниско е заплащането на час в Румъния – 6,9 евро, Литва – €9,0, Унгария – €9,2 и Латвия – €9,30.

Най-високи са ставките в Дания – 43,5 евро на час, Люксембург – €40,6, Белгия – €39,7 и Швеция – €36,6.

Миналата година най-голямо увеличение на почасовото заплаще е имало в Румъния. Разходите за работна сила на час са нараснали най-много в Румъния и най-малко в Малта. В Eврозоната най-голямо увеличение е регистрирано в Латвия, Литва, Естония, Гърция и Словакия. Най-малко е нараснало заплащането в Малта – с 0,4 на сто, във Финландия, Испания и Португалия.