Модерното решение несъмнено е част от начините за справяне със замърсяването в големите градове. Едно здание в центъра на София улавя вредните частици. В него енергията не се губи, защото се използва повторно, а водата не се разхищава, защото се събира дъждовна.

Сградите могат да спрат настъплението на смога в големите градове. Тайната е във фасадата - в нея е вкарана химична формула, с която се улавят вредните частици.

Николай Караянев, изпълнителен директор: Тя е самомиеща се и има пречистващо действие, благодарение на титаневия диоксид, с който е обработена. 1000 квадрата от тази керамика пречиства въздуха, както 70 средно големи дървета.

В новоизградения комплекс на улица „Сан Стефано" в София слънцето, дъждът и снегът имат друго значение. Те са естествени ресурси, които се улавят, за да бъдат използвани. Дъждовната вода и водата от топенето на снеговете се събират в специални колектори.

Тази вода я използваме за поливане на растителността в комплекса, чрез автоматизирана поливна система. Същата вода се използва и за миене на сутерените. Така че тук също имаме пестене на един ресурс, който сега е все по-актуален в България. Цената нараства на водата, ние правим всичко възможно, за да я пестим.

На покрива на сградата са монтирани фотоволтаици. А произведената от тях енергия се използва от зарядна станция за електромобили в подземния паркинг.

Разбира се, когато няма зареждане на електромобили, тази енергия отива в общата система, електрическа - на сградата и се използва за други цели.

В комплекса енергията не се губи. Отделената топлина от хладилните системи на супермаркета се използва за затопляне на басейна в сградата.

Александър Радивонов, инвеститорски контрол: Около 30 градуса е водата, с много малка разлика в подаване и връщане. Като целта е да не изхвърля топлина в атмосферата.
Николай Караянев: Използваме също отпадната топлина от снежната стая, която имаме в спа центъра. Тя също не се изхвърля, използва се за отопление. И в крайна сметка, последната стъпка е с термопомпи, които са също енергоефектвни, така че по най-добрия начин успяваме да оползотворим и да получим енергийна ефективност по този начин.

Сградата е проектирана така, че да реагира и на външните промени. Проблемът със защитата от слънцето е решен с външни щори, които са автоматизирани и получават информация от външни метростанции.

Николай Караянев: Тази информация се обработва в зависимост от греенето, от интензитета, от температурата на въздуха, се подава задание към тези щори. Лятно време могат са спуснат, за да спрат притока на слънце. Зимно време се отварят под градус, така че да влиза слънцето и слънчевите лъчи да помагат на отоплението.

Реални решения на устойчивото строителство, които променят не само сградите, но и ритъма и качеството на живот на хората.