Земеделски стопани от Благоевградска област, кандидатствали по мярката "Млад фермер“ преди 3 години, трябва да връщат европейски средства. Вместо да продължат да развиват стопанствата си и да получават европейска помощ, те трябва да върнат и тази, която са получили през първата година.Този проблем поставиха фермерите на среща с експерти от регионалното поделение на Фонд “Земеделие“ в Благоевград в организирания от фонда „Ден на отворените врати”.

Селмим Селим е пълномощник на бенефициент по програма "Млад фермер", за която е кандидатствал с ферма за зайки-майки наброяваща 106 броя животни. При подаване на бизнес плана той е вписал, че кандидатства за увеличаване на стопанството от втората година с насаждения от череши, като изрично подчертал, че иска само те да бъдат отглеждани по биологичен начин, за да получи по голям брой точки и да бъде одобрен.

Селмим Селим: Експертите нормално ми обясниха: „Да, не се притеснявайте, ние знаем, че в био зайците няма как да преминат, няма как да се издаде такъв сертификат, да, запознати сме с това нещо.”, но то беше задължително да се чекне това нещо, за да посочиш, че стопанството има био производство. Входирахме документи, изцяло всичко нормално без никакви проблеми в краен вариант излезе, че ни пратиха писмо да ни уведомят, че трябва да връщам парите.

Стопанинът е уведомен, че в 14-дневен срок трябва да върне сумата от близо 25 000 лв. заедносъс законовата лихва. От фонда в писмен вид му обяснили, че зайците няма как да бъдат отглеждани по биологичен начин и затова бизнес планът няма как да бъде изпълнен, съответно сумата за подпомагане трябва да бъде върната.

Халил Гущеров - началник отдел на Разплащателна агенция: Господинът при кандидатстване е заложил, че стопанството му ще бъде отглеждано изцяло по биологичен начин, всъщност ще мине от конвенциално към биологично отглеждане на зайци. В случая няма как да достигне тази цел.

БНТ: Защо договора му е одобрен при фактическа невъзможност да бъде изпълнен?

Халил Гущеров - началник отдел на Разплащателна агенция: Фонд земеделие се е съобразило с желанието на бенефициента. Той е посочил за всяка една поставена цел в бизнес плана, защото там има задължителни цели, които за да бъде одобрен трябва да ги постигне. Фонд "Земеделие" се е съобразило с неговото желание.

Остава отворен въпросът по какъв начин експертите от Държавен фонд "Земеделие" оказват помощ на младите фермери да създават устойчиви стопанства, каквато всъщност е основната цел на подмярка. Стартова помощ за млади земеделски производители, по-известна като "Млад фермер".