Белозем е домакин на фестивала на белия щъркел. За шеста поредна година изложението се провежда в парка на птиците в селото.

Белозем, Раковски

Целта на фестивала е да се популяризира опазването на емблематичните за района прелетни птици. В селището и околностите му гнездят 34 двойки бели щъркели, като особено впечатляваща е щъркеловата колония, разположена върху покрива на училище "Гео Милев".

Фестивалът се организира от 2005 г., когато Белозем е обявен за "Европейско село на белия щъркел" от немската фондация Европейско природно наследство. Партньори на проявата са природозащитниците от „Зелени Балкани”.