Филтри на комините в столичния район "Красна поляна" ще помагат за намаляване на фините прахови частици във въздуха. Вече са монтирани десет такива устройства - две от тях са на общински сгради, а останалите са в частни домове. Как филтрите спират дима?

55 000 домакинства в София се отопляват с печки на твърдо гориво. 11 от тях вече имат филтър. Това е иновативна мярка, която се използва устойчиво в Централна и Западна Европа. Работи на принципа на електростатиката и консумацията му е нищожна. За едно домакинство ще излиза средно по 3 лева на месец. Електростатиката спира до 90% от фините прахови частици.

© БТА