Цените на стоките и услугите в България се приближават към тези в ЕС, което означава, че няма да има сериозни ценови сътресения при влизането ни в еврозоната. Това заяви в студиото на „Още от деня“ финансовият експерт доц. д-р Даниела Бобева. По думите ѝ, при влизането ни в еврозоната се очаква сериозен ръст на цените на онези стоки и услуги, които в България са най-ниски, сравнени с тези в ЕС - в частност покачване се очаква в цените на бирата, кафето и културните и развлекателните мероприятия.

Очаква се забавяне на икономиката в световен мащаб, което ще се отрази и на България. Засега тенденциите на забавяне са нормални, заяви доц. Бобева.

доц. д-р Даниела Бобева - преподавател във Висше училище по застраховане и финанси: При влошаване на външната среда и материализиране на вътрешните дисбаланси, е много вероятно и ние догодина да изпаднем в рецесия.

Негативни сигнали към доходите няма, но е тревожна тенденцията разходите да са повече от приходите. Увеличили са се приходите от социални помощи и пенсии, което показва маргинализация на определени групи от населението, както и застаряване, изтъкна доц. Бобева.

НСИ: Разходите на българското семейство растат по-бързо, отколкото доходите

НСИ: Разходите на българското семейство растат по-бързо, отколкото доходите

Разходите на българското семейство растат с по-голям темп, отколкото доходите, но все още приходите са повече от харчовете, сочи анализ на Национални...

По думите на д-р Бобева основните разходи в домакинствата са за храна, като те възлизат на над 30%. Този дял не се променя, за разлика от други пера в семейния бюджет - като разходите за здравеопазване, които са се удвоили. Ръст има и в разходите за алкохол и цигари, където България е лидер в европейски мащаб.

След като България влезе в еврозоната, значителен скок в цените се очаква в бирата, кафето и на културните и развлекателни мероприятия, тъй като те сега са най-ниските в Европа. Като цяло, цените на стоките и услугите в България се сближават към тези в ЕС, заради което няма да се очакват сериозни ценови сътресения при влизането ни в еврозоната, допълни доц. Бобева