Незаконен път, изграден с опасни строителни отпадъци в района на птицекомбинат до село Червена вода, откриха русенските екоинспектори. Проверката е направена по сигнал на притеснени жители. Оказва се, че в частния път са вложени вредни материали като стъклена вата и азбест.

Червена Вода, Русе

Пътят е широк осем метра и дълъг над сто. От управата на птицекомбината заявиха за БНТ, че са използвали строителните отпадъци от съборени техни стари постройки. Сред тях обаче има вредни материали.

инж. Любомир Атанасов - директор на РИОСВ - Русе: Сред по-голямото количество строителни отпадъци са открити и части от азбестосъдържащи отпадъци и отпадъци, съдържащи стъклена вата. На фирмата е дадено предписание незабавно да бъдат почистени тези отпадъци, тъй като те са опасни - за работещите с тях, не толкова за околната среда.

Оказва се, че фирмата изгражда пътя без да уведоми екоинспекцията и без разрешително.

инж. Любомир Атанасов - директор на РИОСВ - Русе: По техни думи инициативата им е била да си направят вътрешноведомствен път към съществуващо торище, с цел по-лесен достъп до торището, но така или иначе не са ни уведомили.

Затова на предприятието е направено предписание да премахнат строителни отпадъци в 14-дневен срок. От екоинспекцията ще направят нова проверка и тогава ще стане ясно каква ще е санкцията.