Фирмите, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане, които през 2013 г. не са извършвали дейност, подават специален образец декларация наречена „нулева“. Крайният срок е 31 март, напомнят от НАП Пловдив. До момента 6 200 фирми от Пловдив и...

Фирмите, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане, които през 2013 г. не са извършвали дейност, подават специален образец декларация наречена „нулева“. Крайният срок е 31 март, напомнят от НАП Пловдив.

До момента 6 200 фирми от Пловдив и областта вече декларираха резултатите от дейността си. 4 400 от тях го направиха по интернет с електронен подпис, което им дава възможност да намалят корпоративния си данък, ако дължат такъв и го внесат в срок, с 1%, но не повече от 1 000 лв.