Държавен фонд "Земеделие" продължи с изплащането на финансовата подкрепа на животновъдите за Кампания 2018, преведени са 111 951 388 лева на 12 325 животновъди по шест схеми за обвързано производство, съобщиха от пресцентъра на Фонда.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол са изплатени 35 405 312 лв. Съгласно заповед на земеделския министър за определяне на размера на плащането за едно животно по схемата подпомагането е 542,58 лева за първите 250 животни и 434,06 лева за над 250-то допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави са изплатени 28 339 651 лв. За едно животно подпомагането е 301,15 лева.

По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол са преведени 3 131 835 лв. За едно допустимо животно по схемата подпомагането е 197,54 лева за първите 250 животни и 158,03 лева за над 250-то допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници са изплатени 18 248 544 лв. За едно животно подпомагането е 152,55 лева.

По Схемата за обвързано подпомагане за биволи са изплатени 3 615 633 лв., като за едно животно подпомагането е 367,30 лева за първите 250 животни и 293,84 лева за над 250-то допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол са изплатени 23 210 412 лв. За едно допустимо животно по схемата подпомагането е 73.34 лева за първите 300 животни и 58.67 лева за над 300-то допустимо животно.

С извършването на плащанията по тези схеми, ДФЗ към момента е разплатил над 150 млн. лв. на животновъдите за Kампания 2018.