Държавен фонд "Земеделие" изплати 3 476 695 лева на 4 137 фермери по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) за Кампания 2018 г., съобщиха от Фонда.

Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявление по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ , които имат придобити професионални умения в областта на селското стопанство и чието стопанство е създадено преди не повече от 5 години преди първото заявяване на схемата Млади земеделски стопани.

Подпомагането за Кампания 2018 е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по Схемата, и представлява 50 % от размера на плащането на хектар по нея.

За сравнение, за Кампания 2017 бяха изплатени 1,42 млн. лв на 3 400 стопани, като плащането представляваше надбавка от 25% от подпомагането на хектар по СЕПП.